Coach


Siden 2015 har jeg coachet mennesker, som ønsker mere frihed i deres liv, hvad enten det er på det ydre, fysiske plan eller det indre, sjælelige og spirituelle. Arbejdet tager udgangspunkt i helt konkrete, jordnære problemstillinger, og åbner mod et friere, lykkeligere liv i fred med verden. Se meget mere om dette på www.frihed.nu.

Al coaching, både individuelt og i grupper, sker online, og det giver mulighed for en fantastisk tilgængelighed.