Konsulent

Virksomheder

Jeg arbejdede tidligere med virksomheder og offentlige institutioner, der ønskede at analysere og påvirke deres kultur indadtil. Resultatet var bl.a. et mere helstøbt billede af virksomheden og dens produkter udadtil.
Med udgangspunkt i mit virke som musiker og dirigent betragtede jeg organisationen som et orkester, der skal spille sammen. Succeskriteriet for ”koncerten” er, at publikum (kunden) oplever et organisk hele, og ikke et sammensurium af energiske enkelt-præstationer.
Og dirigenten, som er lederen af virksomheden, har ansvaret for at formå sit orkester til at yde sit ypperste, gennem netop at samle og inspirere. Han er ”den ideelle leder”!

Konceptet kaldte jeg Den Musikalske Virksomhed.

I 2007 blev jeg certificeret til at arbejde med det forretningsstrategiske dialogværktøj KULTUROCEANET®, som evt. kan kombineres med kurset ”Den Musikalske Virksomhed”. 
Jeg har samarbejdet freelance med konsulenthusene Cubion A/S og KOMMITMENT DK.

Se mine referencer her.


Folkeskoler og musikskoler

Jeg var, i perioden 2017-19, tilknyttet Det Midtjyske Strygersamarbejde som konsulent i instrumentalundervisning i Folkeskolen. Siden 2014 har jeg undervist skoleklasser i violinspil, med et vældig godt resultat både kvantitativt og kvalitativt. Som konsulent deler jeg viden om det pædagogiske og strukturelle koncept, jeg arbejder ud fra, og underviser i praksis, pædagogik, materiale, klasserumsstyring, kreativitet og alt det andet, som er ingredienser i en vellykket klasseundervisning i så avanceret et instrument som violinen. Principperne kan overføres direkte til et hvilket som helst instrument, man måtte ønske at undervise i, indenfor Folkeskolens rammer.

Book mig til et foredrag, en workshop, supervision eller rådgivning, uanset instrument.