Kulturoceanet


KULTUROCEANET® er et dialogværktøj, der har til formål at udvikle jeres virksomhedskultur og sætte skub i implementering af forretningsstrategien.

I arbejdet med KULTUROCEANET® kan din virksomhed få klarhed over både det forretningsmæssige potentiale og de hæmmende faktorer i virksomhedskulturen.

Målet er, at der skabes en fælles platform for de strategiske indsatser, der sikrer sammenhæng mellem markedsstrategi og organisationsudvikling.
Kort sagt vil KULTUROCEANET® vise vejen til at skabe kommitment og ejerskab af foretningsstrategien med det formål at opnå bedre resultater på bundlinjen.

Materialet
KULTUROCEANET® består af et spillebræt med 17 kulturfelter. Herudover er der spørgsmålskort, inspirationsmateriale, arbejdshæfte med opgaver og spørgsmål, baggrundsmateriale, spillefigurer, vejledning til de fire faser og noteshæfter.

Alle spørgsmål i KULTUROCEANET® er udformet med forretningsstrategisk vinkel og kan anvendes på alle organisationsniveauer. Det anbefales, at deltagerantallet er 3-8 personer og at der som minimum afsættes 1 dag til første runde samt 1 dag til opfølgning.

KULTUROCEANET® er designet, så det kan bruges igen og igen og man kan, uanset udgangsposition, dykke ned i forskellige aspekter af virksomhedskulturen og herfra påbegynde en kulturproces i egen organisation.

Priser
Prisen for 1 dag med KULTUROCEANET® incl. konsulent er kr. 12.000,- excl. moms + transport.
Din virksomhed har også mulighed for at købe spillet, og arbejde med det selv. 1 stk. KULTUROCEANET® koster kr. 17.500,- excl. moms.
Ring eller send en mail, hvis du har spørgsmål eller ønsker at bestille.